Datum održavanja: Novembar

Tip:/ Kulturna dešavanja (Teatar, Književnost, Festivali, Film, Folklor, Umetničke kolonije)

Lokacija: Novi Bečej

Organizator: MKUD “Jokai Mor”

Adresa: Radnička 80, Novi Bečej

Telefon: +381 (0)63 537 342 (Ilija Laslo); +381 (0)23 771 056

Email: mkudjokai@mts.rs

Facebook: https://m.facebook.com/J%C3%B3kai-M%C3%B3r-MME-T%C3%B6r%C3%B6kbecse-181796311848337/

Nastupi folklornih grupa i izložba ručnih radova.

Vreme održavanja manifestacije: druga nedelja novembra