Od rečnih Ada se izdvajaju Zeleni sprud i ostrvo čudnog imena - Govneš. Ovaj deo Dunava predstavlja poznate ribolovne terene za lov smuđa, soma i šarana, ribljih vrsta koje se najčešće nalaze u glavnom toku reke ali i u malim meandrima i rukavcima Dunava, od kojih su najpoznatiji Neštinski i Susečki dunavac, specifični i poznati kao bitna mrestilišta šarana. U Dunavu se na plovak uspešno lovi jaz i mrena a u razlivima i manjim barama, babuška i deverika. Nedaleko od Susečkog dunavca se nalazi ribnjak za uzgoj šarana u kom je dozvoljen komercijalni ribolov.

Ribolovačke dozvole: Javno preduzeće Vode Vojvodine