Adresa: Trg srpskih dobrovoljaca 28, Kikinda

Telefon: +381 (0)230 435 156