Adresa: Mladena Stojanovića 26, Bački Jarak

Telefon: +381 (0)21 847 585