Adresa: Prote Mihaljčića 2a, Petrovaradin

Telefon: +381 (0)21 439 059, mob: +381 (0)64 26 63 523

Email: nasa.tvrdjava@gmail.com