Adresa: Mladena Stojanovića 90, Bački Jarak

Telefon: +381 (0)21 847 607