Adresa: Štrosmajerova 55, Zrenjanin

Telefon: +381 (0)23 569 344