Adresa: Svetog Save 11, Kanjiža

Telefon: +381 (0)63 541 107, +381 (0)63 880 7634