Tip: null

Adresa: Veljka Vlahovića 6, Kula

Telefon: +381 (0)25 720 479

Email: cuprijakula@gmail.com

Web: www.facebook.com/cuprijarestoran.kula