Datum održavanja: 01.01.1970.

Adresa: Masarikova 64, Kovačica

Telefon: +381 (0)13 660 778