Tip: null

Adresa: Bratstva 26, Feketić

Telefon: +381 (0)24 473 80 70

Email: orosza1970@gmail.com

Web: http://www.szrke.com

Današnju Crkvenu Zajednicu su osnovali oni reformati, koji su se doselili iz Kunheđeš-a 1785. Neki su se doselili i iz Tisabur-a. Ovi doseljenici potiču iz siromašnih slojeva. Doseljenje je dozvoljeno ukazom cara Josip II. od 25. novembra 1784. Tačan datum osnivanja crkve nije poznat, ali prvi upis u matičnu knjigu rođenih je bio 29. maja 1785. Pošto su došli , kao već oformljena Crkvena Zajednica, sa sopstvenim sveštenikom, ipak su imali poteškoća kod pokretanja crkvenog života. Za javna bogosluženja, privremeno su izgradili jedan dom od čerpića. Današnja crkva je sagrađena 1802. Prvu parohiju, vernici su sagradili u godini posle doseljenja. Sadašnja parohijalna zgrada za skupove je iz 1877. Najnovija zgrada za sveštenike je sagrađena 1981.  Posebnu pažnju zaslužuje Šandor Agošton (1882-1960), meštanin, ko je pored 40 god. službovanja, organizovao i Jugoslovensku Reformatsku Hrišćansku Crkvu, i do kraja života kao biskup, mudro ga vodio. Crkvena Zajednica više puta je bila sedište biskupa i državni centar Crkve, od 1933 do 1960, sa manjim prekidima i od 1982 do 1996 i 1997 do danas. Broj aktivnih vernika je otprilike 2300 članova.

Sveštenik
Atila Oros, senior u bačkoj

Staratelji
Jožef Bertok i Jožef Čete

Tekst je preuzet sa: www.feketics.com