Tip: null

Adresa: Maršala Tita 3, Debeljača

Telefon: +381 (0)13 664 230

Reformatska zajednica Mađarske hrišćansko reformatske crkve u Debeljači spada u najstarije hrišćanske zajednice na području opština Kovačica i osnovana je daleke 1799. godine u središtu mesta, pod vođstvom sveštenika Tar Janoša.

Izgradnja prve crkve počela je 1804. godine. Prva crkva je izgorela u požaru 1830. godine tako da se pristupa gradnji nove koja je potpomognuta velikim delom od strane vlasti. Tako nastaje nova, mnogo veća crkva koja je završena 1838. godine. Ovo zdanje je pretrpelo sva istorijska događanja u ovom selu, ali se intezivno radilo na njenom očuvanju i obnavljanju. Ova reformatorska crkva ima 800 mesta za sedenje, tako da je u okvirima SFRJ bila najveća te vrste. Spoljašnji i unutrašnji enterijer crkve je karakterističan za reformatske crkve, zidovi su beli i reljefasti, bez crkvenih ukrasa karakterističnih za druge crkve.

Projekat za njenu gradnju napravio je ruski arhitekta. U njoj i danas postoje orgulje iz 1871. godine koje je napravio majstor iz Segedina, Janoš Kovač, sa šesnaest registara. Toranj je visok 76 metara i na njemu se nalaze tri zvona.