Adresa: Uglješe Terzina 9, Kikinda

Telefon: +381(0)230 505 201