ODRŽAN 8. SASTANAK PROJEKTNOG TIMA U OKVIRU PROJEKTA ViCTour

U Zasavici je 26.06.2019. godine, održan 8. sastanak projektnog tima u okviru projekta ViCTour. U ime fonda "E

Opširnije

USPEŠNA REALIZACIJA EDUKATIVNIH RADIONICA U OKVIRU PROJEKTA ViCTour

Turistička organizacija Vojvodine je uspešno realizovala edukativne radionice u okviru projekta ViCTour. Radio

Opširnije

ODRŽAN 4. SASTANAK UPRAVNOG ODBORA PROJEKTA “VIRTUELNI I KULTURNI TURIZAM”

U Vukovaru je 29.08.2019. godine, održan 4. sastanak Upravnog odbora projekta "Virtuelni i kulturni turizam"-

Opširnije

ODRŽAN 9. SASTANAK PROJEKTNOG TIMA PROJEKTA "VIRTUELNI I KULTURNI TURIZAM-ViCTour

Dana 27.08.2019. u 11 časova održan je sastanak projektnog tima projekta "Virtuelni i kulturni turizam, u Vuko

Opširnije

ODRŽAN 3. SASTANAK UPRAVNOG ODBORA PROJEKTA "VIRTUELNI I KULTURNI TURIZAM"

U Novom Sadu u prostorijama Fonda "Evropski poslovi" je 25.02.2019. godine održan sastanak Upravnog odbora pro

Opširnije

ODRŽAN 7. SASTANAK PROJEKTNOG TIMA PROJEKTA "VIRTUELNI I KULTURNI TURIZAM- ViCTour

Dana 13.02.2019. u 11 časova održan je sastanak projektnog tima projekta "Virtelni i kulturni turizam", u pros

Opširnije

ODRŽAN 6. SASTANAK PROJEKTNOG TIMA PROJEKTA “VIRTUELNI I KULTURNI TURIZAM – VICTOUR”

U Dekanatu Ekonomskog fakulteta u Subotici održan je 3. decembra 2018. godine 6. sastanak projektnog tima proj

Opširnije

TURISTIČKA ORGANIZACIJA VOJVODINE JE IZRADILA MARKETING PLAN

Marketing plan predstavlja veoma važan strateški dokument koji se najviše odnosi na način i vrstu promotivnih

Opširnije

ODRŽAN SASTANAK UPRAVNOG ODBORA PROJEKTA „VIRTUELNI I KULTURNI TURIZAM“

U Vukovaru je 12. septembra održan drugi sastanak Upravnog odbora projekta “Virtuelni i kulturni turizam”, kak

Opširnije

ODRŽAN 5. SASTANAK PROJEKTNOG TIMA U SKLOPU PROJEKTA „VICTOUR“

U sklopu projekta „Virtualni i kulturni turizam- VicTour“, sufinansiranom iz programa prekogranične saradnje “

Opširnije

ODRŽAN ČETVRTI SASTANAK PROJEKTNOG TIMA

Sastanak je započeo u 10 časova u prostorijama FEP APV  Ivana Đurica, pomoćnica direktorke je ispred Fonda poz

Opširnije

PROJEKAT "VIRTUELNI I KULTURNI TURIZAM" - ViCTour

U junu mesecu, tačnije 15.06.2017. godine započet je projekat „Virtuelni i kulturni turizam“, ViCTour, HR-

Opširnije