Adresa: Petefi Šandora 6, Dobrodol

Telefon: +381 (0)22 467 717