XX Međunarodni sajam poljoprivrede, lova, ribolova i ekologije „Interagro 2022“ održaće se u Bijeljini od 20. do 22. septembra 2022. godine. Sajam poljoprivrede u Bijeljini je jedna od najznačajnijih sajamskih manifestacija poljoprivrednog karatkera u Bosni i Hercegovini. Budući da se radi o jubilarnom sajmu, organizator će ove godine uvrstiti i prateće manifestacije i promociju turističkih potencijala Bosne i Hercegovine i regiona.

Shodno programu sajma i činjenici da su turisti iz Bosne i Hercegovine tradicionalno na samom vrhu po poseti stranih turista u Vojvodini, Turistička organizacija Vojvodine će posetiocima sajma predstaviti kompletnu turističku ponudu Pokrajine. Turistička ponuda Pokrajine će biti predstavljena putem štampanih i video materijala.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku u 2021. godini, Vojvodinu su najviše posećivali strani turisti iz okolnih zemalja. Od ukupnog broja stranih turista, turisti iz Bosne i Hercegovine zauzimaju prvo mesto, sa udelom od 11,6% od ukupnog prometa stranih turista.