Adresa: Maršala Tita 98, Kulpin

Telefon: +381 (0)21 786 115

Pravoslavna crkva u Kulpinu- na mestu tada stare crkvice porodica Stratimirović podiže novu crkvu 1813. godine. Ikonostas u crkvi je delo čuvenog ikonopisca Jovana Kljajića. To je jedinstveno delo kakvog nema ni u jednoj vojvođanskoj crkvi. Svi članovi čuvene porodice Stratimirović, koja je predstavljala najviši nivo srpske vojne i crkvene aristokratije u Habsburškoj monarhiji su sahranjeni u porti ove crkve.
Stefan Stratimirović- mitropolit, rođen je 1757 godine u Kulpinu. Dugogodišnji duhovni starešina srpskog naroda i crkve u Vojvodini. Bio je karlovački mitropolit od (1790-1836). Pomagao je oba srpska ustanka velikim materijalnim prilozima. Još pre Prvog srpskog ustanka podneo je čuveni memoar ruskom caru za osnivanje samostalne srpske države. Osnovao je Bogosloviju i prvu srpsku Gimnaziju u Sremskim Karlovcima. Bio je veliki protivnik jezičke reforme Vuka Karadžića. Umro je u Sremskim Karlovcima 1836 godine.
Georgije Branković- patrijarh, rođen je u Kulpinu. Mitropolit karlovački i patrijarh srpski(1890-1907). Podigao je Patrijaršijski dvor i Bogosloviju u Sremskim Karlovcima. Osnivač je i prve srpske ženske škole u Kulpinu. Dao je sagraditi više škola po vojvođanskim mestima. Radio je na prosvećivanju Srba. Umro je u Sremskim Karlovcima 1907 godine.