Adresa: Mladena Stojanovića 17, Bački Jarak

Izgradnja Pravoslavne crkve Uspenja Presvete Bogorodice u Bačkom Jarku počela je 1998. godine. Crkva je završena 2002. godine, kada je crkva i otvorena. Crkvena slava je 28. avgusta Uspenje Presvete Bogorodice - Velika Gospojina. Zahvaljujući mnogobrojnim donatorima, ktitorima, priložnicima, vernicima, preduzećima, privatnim preduzetnicima, lokalnoj samoupravi i mesnim zajednicama za relativno kratko vreme završeni su najkomplikovaniji radovi oko crkve, izgradnja zvonika i kupovina zvona za crkvu. Visina crkve je 35 metara, dužina 25 metara, a širina 10 metara. Visina zvonika je 30 metara i nalazi se sa leve strane crkve.