Adresa: Osloboditelska 61, Gložan

Pravoslavna crkva se u spisima pominje još u XVIII veku. Crkva koja se sad nalazi u Gložanu je sagrađena 1839., unutrašnjost je skromno uređena, ikonopisi nemaju veću umetničku vrednost, jedina vrednija ikona je poklon Petra Vasilića iz Čiba ( Čelareva) iz 1856. godine. Crkva je posvećena Jovanu Krstitelju. Krajem XIX veka u Gložanu se pominje i crkvena škola. Pravoslavna crkva u ovom naselju vrši svoju funkciju do kraja Drugog svetskog rata kad se većina srba seli u susedna naselja. Crkva se održava u dobrom stanju a poslednje renoviranje je izvršeno 1961. godine.