Adresa: Prvomajska 49, Ravno selo

Telefon: +381 (0)21 2022 322

Crkva je posvećena prazniku prenosa moštiju Svetog Nikole. Sagrađena je 1804.godine. U crkvi se čuvaju dve vredne crkvene knjige Oktoih Božidara Vukovića štampan u Veneciji 1537. i Osmoglasnik Jeronima Zagurovića štampan u Veneciji 1569-70. godine.