Posavsko lovište Karakuša Ruma je ukupne površine 8.125,22 ha od čega je pod ogradom 2.257 ha. Glavne vrste krupne divljači su: divlja svinja, običan jelen i prateća vrsta srneća divljač. Ovo lovište spada u ravničarski tip sa nadmorskom visinom od 75 do 80 m. Skoro celo lovište nalazi se pod šumom.
Posavsko lovište Karakuša udaljeno je 70 km od Novog Sada, a od aerodroma Beograd udaljeno je 50 km.
Smeštaj i ishrana lovaca je u lovačkoj kući Karakuša sa maksimalnim kapacitetom od 45 ležajeva i optimalnih 38 ležaja (kontakt: +381 (0)22 451 282).
Lov krupne divljači obavlja se sa čeke. U ovom lovištu organizuju se grupni lovovi na divlje svinje.

Lovištem upravlja JP "Vojvodinašume", Šumsko gazdinstvo Sremska Mitrovica.