Datum održavanja: 19.01.2020.

Organizator: Mesna zajednica Novi Kozarci

Adresa: Kralja Petra I 74, Novi Kozarci

Telefon: +381(0)230 456 030

Tradicionalno plivanje svake godine okuplja vise desetina hrabrih vernika, koji po oštroj zimi i ledenoj vo di plivaju do častnog krsta.