Adresa: Trg cara Lazara 2, Sombor

Plebanija se nalazi pored crkve Presvetog Trojstva. Za potrebe smeštaja franjevaca samostan je počeo da se gradi 1743.god. U prostorijama zgrade 24. aprila 1749. godine je uručeno Privilegovano pismo carice Marije Terezije, čime je Sombor uvršten u rang slobodnih i kraljevskih gradova. Franjevci su naredbom austrijskog cara Josifa II 1786. godine napustili samostan, a iste godine Sombor postaje sedište Velike Bačko-bodroške županije. Samostan biva sedište županijske administracije do izgradnje zgrade Županije. Danas je sedište župnog dvora.

Sunčani sat se nalazi na južnoj fasadi zdanja. Načinjen je 1852. god. na inicijativu tadašnjeg profesora i upravnika učiteljske škole Jovana Čokora. Zbog njegove teške naravi i surovog kažnjavanja učenika, morao je da napusti Sombor. Pre odlaska, dao je da se sačini sunčani sat s a sarkastično - duhovitim natpisom: "Jedan ti je od ovih poslednji".