Adresa: Park Rajhl Ferenca 11, Subotica (Željeznički planinarski klub Spartak)

Telefon: +381 (0)64 222 1215

Email: predsednik@suplaninari.co.rs

Web: https://www.suplaninari.co.rs

Ekološko-istraživačko rekreativna sekcija Planinarskog kluba Spartak bavi se organizacijim pešačkih tura okolinom Subotice, istraživanjem novih predela i rekreacijom građana neplaninara.
Rekreativne pešačke ture se organizuju po okolini Subotice, najčešće do jezera Palić i Ludaš, okolnih sela ali za one sa većim stepenom kondicije i do udaljenijih mesta u Bačkoj.