Organizator: Udruženje "Tata i sinovi", Sefkerin

Telefon: +381 (0)61 169 1695 (Nikola Romanov)

Takmičenje u kuvanju pasulja.

Održava se u poslednjoj dekadi avgusta.