Adresa: Čortanovci

U Čortanovcima, u neposrednoj blizini Dunava, na lokalitetu Prosjanice nalaze se ostaci rimskog utvrđenja Ad Herculem. Nekada je tu postojalo kameno utvrđenje (najveće na ovom delu Dunavskog limesa), koje je štitilo širi potez od Cusum-a (Petrovaradin) do Acumincum-a (Slankamen), i dalje, do Rittium-a (Surduk).

Sudeći po novčićima koji su tu pronađeni, utvrđenje je izgrađeno najverovatnije krajem III ili početkom IV veka. Utvrđenje je živelo sve do pred kraj IV veka, kada je u požaru prilikom napada Varvara stradalo i više nije obnavljano.

Danas je na lokalitetu Prosjanice moguće videti kružni zid jugoistočne kule (prečnika preko deset metara), visok nešto preko metar i zidove glavnog bedema, široke skoro dva metra koji idu od kule prema zapadu-severozapadu. Istraživanjima je utvrđeno da se deo utvrđenja nalazi u koritu Dunava (dve kule i severni bedem).