Centralna biblioteka opštine nalazi se u Kovačici. U svom fondu raspolaže sa 25000 knjiga, koje su podjednako zastupljene na srpskom i slovačkom jeziku.

Biblioteka ima svoje ogranke i fondove u svakom od mesta opštine. U njima se nalazi preostalih 25000 knjiga na četiri jezika: slovačkom, srpskom, mađarskom i rumunskom. Biblioteka u Kovačici takođe ima i svoj zavičajni fond u kojem se trenutno nalazi oko 500 naslova. U njemu se nalaze dela koja su direktno ili indirektno vezana za region u kojem se opština Kovačica nalazi.

Zadatak zavičajnog fonda i bibliografije je da okupi sve što je objavljeno i umnoženo štamparskom i drugom tehnikom na određenoj geografskoj teritoriji; sve što je objavljeno o regionu, ljudima, stvaraocima i stvaralaštvu, o prirodnim, društvenim i duhovnim proizvodima i dela onih autora koji su na neki način vezani za region.

Biblioteka je opremljena računarima koji imaju pristup internetu. Osim toga, u njoj se mogu kupiti i knjige o Kovačici, koje mogu da posluže kao suvenir.

Opštinska biblioteka u Kovačici se takođe bavi i organizovanjem kulturnih manifestacija, književnih veceri, recitala i promocija knjiga. Pri Bilioteci rade recitatorska i literarna sekcija koja izdaje časopis na slovačkom jeziku "Klasý".

Biblioteka ima ogranke u Crepaji, Padini i Debeljači.