O turizmu u Opštini se stara Kulturno obrazovni centar „Vuk Karadžić“ Plandište.