Datum održavanja: 13.05.2023.

Tip:/ Kulturna dešavanja (Teatar, Književnost, Festivali, Film, Folklor, Umetničke kolonije)

Lokacija: Opština Temerin

Organizator: Opšte udruženje preduzetnica Bačke

Telefon: +381 (0)60 08 48 613 (Svetlana Čavić)

Email: preduzetnicevojvodine@gmail.com

Web: http://www.onajevredna.rs

Instagram: http://www.instagram.com/preduzetnice_vojvodine/

Događaj regionalnog karaktera na kom preduzetnice predstavljaju svoje proizvode i uslugu. Okupljaju žene iz svih grana privrede, koje su ekonomska snaga Srbije.