U info-centru Turističke organizacije Vojvodine, danas je održana konferencija pod nazivom "Kreativno turističko novinarstvo Vojvodine - turizam i mi" u organizaciji Udruženja turističkih novinara Vojvodine, a uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam. Konferenciju je svečano otvorio pokrajinski sekretar, dr Nenad Ivanišević, koji je govorio o značaju medijske podrške i praćenju savremenih tokova u novinarskom izveštavanju, najavivši značajne novine u finansijskoj pomoći subjektima u turizmu. 

Konferencija je imala za cilj da ukaže na značaj povezivanja institucija pokrajinskih i opštinskih nivoa upravljanja, kao i njihovo povezivanje sa turističkim organizacijama i pružaocima usluga u turizmu. U prvom panelu predstavnica Turističke organizacije Vojvodine, dr Sandra Poleksić, istakla je dosadašnje oblike saradnje ove organizacije sa Turističkom organizacijom Srbije i lokalnim turističkim organizacijama, te ukazala na značaj međusobnog povezivanja da bi se stvorio atraktivan i savremeni turistički proizvod, koji bi zajedničkim ulaganjima promovisali na različitim tržištima. Prof dr. Tatjana Pivac, prodekan za nastavu na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu istakla je značaj povezanosti fakulteta sa turističkom privredom i mogućnosti obavljanja prakse za studente svih godina studija na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo. Tokom prvog panela govorila je i predstavnica Turističke organizacije Vršca, Jasna Živković, koja je istakla značaj saradnje na lokalnom nivou između različitih sektora a sa ciljem da zajedno ne samo promovišu gotov, brendiran proizvod, kao što je manifestacija Berba grožđa, već i da kreiraju nov proizvod poput aktiviranja gradskog jezera u Vršcu. Pomoćnik gradonačelnika Sombora za kulturu i turizam, Uroš Buzadžić, govorio je o saradnji lokalne samouprave, turističke organizacije i pružaoca usluga kao osnov za kreiranje proizvoda, realizaciju projekata i planiranje razvoja turizma. Na drugom panelu predstavnice pružaoca usluga u turizmu govorile su o postojećim problemima koji se tiču značaja ulaganja u infrastrukturu, ali i o privlačenju investicija od strane lokalnih samouprava u cilju da se poveća broj  turista u manjim opštinama. Takođe, istaknut je značaj saradnje pružaoca usluga sa turističkim vodičima i kreiranje dodatnih sadržaja, koji će turiste zadržati dan više na određenoj destinaciji. Tokom trajanja oba panela i diskusije jasno je istaknuto da saradnja mora biti obostrana, i da inicijativa mora krenuti sa obe strane, i od strane državnih institucija, ali i od strane pružaoca usluga.

Snimak konferencije možete pogledati ovde.