U Staroj Pazovi je 23. i 24. novembra održan seminar na temu „Iskustveni turizam: Veštine i marketing.“ Projekat je podržan kroz program Erasmus+ „Experiental tourism soft skills and marketing: the real tourism turing point“ RE-EXPERIENCING, i sprovodi se u partnerskoj saradnji italijanskih organizacija Localevolution Scanno, CrowdAid A.P.S. iz Rima i Regionalne razvojne agencije Srem iz Rume.

Prvog dana seminara, učesnici su se upoznali sa pojmom iskustveni turizam i održivost, na koji način koristiti marketing strategiju u iskustvenom turizmu i kako proizvod prilagoditi potrebama potrošača uz menjanje marketing akcija tokom samih kampanja (kroz marketing levak). Kroz praktične radionice učesnici su aktivno kreirali primere iskustvenog turizma, definisali ih kroz SWOT analizu i kreirali kratak marketing plan za društvene mreže.

Drugog dana seminara govoreno je o javno-privatnim partnerstvima (JPP), mogućnostima i izazovima koje oni pružaju, sa velikim brojem primera iz prakse koja mogu poslužiti kao inspiracija za kreiranje ovdašnjih javno-privatnih partnerstava (kao na primer Villa Asfodeli, Holandski NBTC, projekat Dora Park i dr).