Datum održavanja: 24.09.2018.

U sklopu projekta „Virtualni i kulturni turizam- VicTour“, sufinansiranom iz programa prekogranične saradnje “Interreg – IPA CBC” Hrvatska - Srbija  2014.-2020., u prostorijama Fonda Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru održan 5. sastanak projektnog tima.

Tema sastanka bio je pregled svih odrađenih projektnih aktivnosti u periodu od marta do septembra, sa posebnom pažnjom na sprovođenje projektnih aktivnosti i pravilnom trošenju planiranih sredstava.

Na sastanku su prisustvovali: Nataša Pavlović ispred Turističke organizacije Vojvodine, Jano Puškar i Gabriela Has Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, Ivana Šimecki iz Turističke zajednice Vukovarsko-srijemske županije, Olivera Grljević i Veselin Pavlečić sa Ekonomskog fakulteta, Viktor Lukačević iz Upravnog odseka za turizam i kulturu i Magdaleta Parat, vođa projekta „VicTour-a“.