Datum održavanja: 05.09.2019.

U Vukovaru je 29.08.2019. godine, održan 4. sastanak Upravnog odbora projekta "Virtuelni i kulturni turizam"- ViCTour, u cilju praćenja, upravljanja i donošenja strateških odluka s obzirom na prilagođavanje projekta u slučaju nepredviđenih situacija i vrednovanje dinamike ostvarivanja rezultata tokom realizacije.

Svi projektni partneri su dali pregled realizovanih aktivnosti u 5. Izveštajnom periodu, koji teku prema planu realizacije. Većina partnera privodi kraju realizaciju projektnih aktivnosti. Predstoji održavanje Studijskog programa koji organizuju TB VSC i FEP, te održavanje Završne konferencije. Preporučeno je da se izrade nove nalepnice za svu opremu koja je nabavljena u sklopu projekta u skladu sa novim  Visibility Guidlines-om, koji je izašao na službenim stranicama Interreg IPA CBC Hrvatska-Srbija 2014.-2020.