Datum održavanja: 05.03.2019.

U Novom Sadu u prostorijama Fonda "Evropski poslovi" je 25.02.2019. godine održan sastanak Upravnog odbora projekta "Virtuelni i kulturni turizam", kako bi se sagledala dinamika izvršenih aktivnosti predviđenih projektom. Prisutni članovi Upravnog odbora, dakle predstavnici Turističke organizacija Vojvodine, Fonda za Evropske poslove, Vukovarsko-srijemske županije, Turističke zajednice VSŽ i Ekonomskog fakulteta iz Subotice, izvestili su o dosadašnjoj realizaciji svih projektnih aktivnosti, javnih nabavki. Takođe je bilo reči o daljoj realizaciji projektnih aktivnosti.