OBELEŽAVANJE DANA ROĐENJA MIHAJLA PUPINA – Idvor

Datum održavanja: Oktobar
Tip: Kulturna dešavanja (Teatar, Književnost, Festivali, Film, Folklor, Umetničke kolonije)
Organizator: Zadužbina Mihajla Pupina
Adresa: Trg Oslobođenja 5, Idvor
Telefon: +381 (0)13 676 335

Manifestavija naučnog i kulturno-zabavnog karaktera koja se tradicionalno održava u Narodnom domu u Idvoru.

obelezavanje-dana-rodenja-mihajla-pupina-idvor


04. 12. 2018.

Kursna lista