IDENTIS PROJEKAT

Turistička organizacija Vojvodine je krajem 2018. godine započela realizaciju projekta IDENTIS, u saradnji sa partnerima iz mađarske županije Čongrad. Projekat ima za cilj povećanje…

Opširnije

SREMSKA LOVIŠTA

Šumsko gazdinstvo “Sremska Mitrovica” – Sremska Mitrovicca gazduje sa pet lovišta posebne namene: “Bosutske šume” – Morović, “Kućine” – Višnjićevo, “Posavsko lovište Karakuša” –…

Opširnije