Tip: Kulturna dešavanja (Teatar, Književnost, Festivali, Film, Folklor, Umetničke kolonije)

Lokacija: Bački Gračac

Organizator: KUD "Marko Orešković" Bački Gračac, Turistička organizacija opštine Odžaci

Adresa: Omladinski dom JNA 55-57, 25252 Bački Gračac; Knez Mihajlova 28, 25250 Odžaci (TO Odžaci)

Telefon: +381 (0)63 759 82 18, +381 (0)64 266 37 16 kontakt osobe: Nada Krajinović i Mira Mandić; +381 (0)25 574 22 12 (TO Odžaci)

Email: kud.m.oreskovic@gmail.com; turizamodzaci@open.telekom.rs

Web: http://www.turizamodzaci.rs

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100049697267778; https://www.facebook.com/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%9E%D1%9F%D0%B0%D1%86%D0%B8-282401642719/?ref=page_internal

Manifestacija ima za cilj da neguje, čuva i predstavi kulturu, običaje i način života srpskog naroda sa prostora Like (Republika Hrvatska). Prezentacija nacionalne kuhinje neizostavni je deo na manifestaciji. U oblasti materijalnog stvaralaštva priređuje se etnografska postavka. Gosti na manifestaciji su grupe i Kulturno umetnička društva koja neguju kulturu dinarskog korpusa i predstavljaju okruženje kulture ličkih Srba, nastale u predelima između Velike i Male Kapele, Plješevice i Velebita.