Bibliotekarstvo na teritoriji opštine Žabalj ima svoju dugu tradiciju. U Čurugu je još 1870. godine osnovana crkvena čitaonica. Seoska čitaonica u ovom mestu počela je sa radom 1901. godine i samostalno je delovala do sredine šezdesetih godina 20. veka kada je spojena sa čitaonicama u Žablju, Đurđevu i Gospođincima.
Od 1900. godine u Đurđevu je delovala rusinska čitaonica „Ruska čitaljnja“.
U Žablju su između dva svetska rata radile srpska, nemačka i čitaonoca mladih Rusina.
Narodna knjižnica i čitaonica u Gospođincima je otvorena nakon Drugog svetskog rata, samostalno je radila sve do početka šezdesetih godina prošlog veka kada je pripojena Opštinskoj narodnoj biblioteci.
U Žablju je 1962. godine osnovana Narodna biblioteka kao matična biblioteka. Iste godine, 9. marta, dotadašnja Narodna biblioteka, postaje samostalna institucija – Opštinska narodna biblioteka. Danas je to javna biblioteka, koja zadovoljava potrebe građana na celokupnoj teritoriji opštine Žabalj, u mesnim ograncima u Žabalju, Čurugu, Đurđevu i Gospođincima. Ukupan fond biblioteke, na nivou opštine, iznosi oko 60.000 knjiga.