Adresa: Žarka Zrenjanina 9, Novi Bečej

Telefon: +381 (0)23 771 331

Email: narbibliotekanb@yahoo.com

Narodna Biblioteka se nalazi u Novom Bečeju, varošici koja ima 15.404 stanovnika. Od toga broja 30% su mađarske nacionalnosti Ovaj podatak je interesantan jer oba nacionalna entiteta imaju dugu i bogatu kulturnu tradiciju. Prve biblioteke (pod nazivom Kasine) osnovane su dakle 1838.godine sa knjigama na mađarskom, nemačkom i srpskom jeziku. Sve do 1956.godine egzistira u Novom Bečeju mnoštvo biblioteka (Kasina) na mađarskom i srpskom jeziku, a tada su Fondovi Biblioteka pripojeni u jedan, a dotadašnji radnici volonteri prelaze u redovan radni odnos, a knjitge se počinju obrađivati po međunarodnoj decimalnoj klasifikaciji. Biblioteka je vrlo često bila premeštena iz jednog prostora u drugi, da bi 1989.godine dobila sopstvenu zgradu. Taj prostor je do pre nekoliko godina zadovoljavao potrebe biblioteke, ali se povećanjem bibliotečkog fonda i proširenjem aktivnosti taj prostor pokazao nedovoljnim. Postojanjem bogate i izuzetno značajne zavičajne građe (samo oko 700 starih plakata - na oba jezika) iziskivalo je dogradnju nove zgrade u čijem se jednom delu nalazi zavičajna zbirka.