Adresa: Trg srpskih dobrovoljaca 57, Kikinda

Telefon: +381 (0)230 421 458

Email: info@kibiblioteka.org.rs

Web: https://kibiblioteka.org.rs/

Facebook: https://www.facebook.com/biblioteka.jovanpopovic/

Osnovna delatnost Biblioteke je nabavka, čuvanje i davanje na korišćenje bibliotečkog materijala i informacija. Biblioteka je za korisnike radnim danima otvorena od 7.30 do 20.00 časova, subotom od 7.30 do 13.00 časova. Korisnici Biblioteke mogu biti svi građani koji, prilikom upisa, dobijaju člansku kartu. Članarina iznosi 300,00 din i važi godinu dana od datuma upisa. Deca, đaci i studenti plaćaju umanjeni iznos članarine od 200,00 din. Porodična članarina iznosi 150,00 din i mogu je koristiti najmanje dva člana jedne porodice. Kolektivna članarina staje 200,00 din. Korisnici mogu pozajmiti do 3 naslova na rok od 15 dana. U čitaonici se mogu koristiti i lične publikacije. Pored književnih dela, Biblioteka poseduje stručnu i priručnu literaturu iz svih oblasti ljudskog znanja. Korisnici sve informacije o fondu mogu, uz stručnu pomoć bibliotekara, dobiti iz lisnih i elektronskih kataloga. Pored knjiga, u Biblioteci se mogu koristiti dnevna i nedeljna štampa i časopisi. U Sajber kutku su 3 računara na kojima se mogu izraditi referati, maturski i seminarski radovi. Postoji mogucnost skeniranja, štampanja i fotokopiranja, kao i korišćenja interneta. Jednom nedeljno se organizuju programi u okviru kulturno-obrazovne delatnosti kako za odrasle, tako i za mlade korisnike. Programi obuhvataju promocije knjiga, predavanja, tribine, susrete sa književnicima. Periodično se organizuju prodajne izložbe knjiga pojedinih izdavača i distributerskih kuća.