Na današnji dan 1971. godine usvojena je Ramsarska konvencija o zaštiti močvarnih područja, te se zato ovaj dan, 2. februar i obeležava kao svetski dan njihove zaštite (World Wetlands Day, Ramsar Convention). Ovaj međunarodni akt obezbeđuje osnovu za očuvanje i mudro korišćenje vodenih staništa i njihovih resursa, putem lokalnih, regionalnih i nacionalnih aktivnosti i međunarodne saradnje. Navedeno je od velikog značaja za AP Vojvodinu, uzimajući u obzir činjenicu da se na ovim prostorima nalazi osam ramsarskih područja od ukupno 11, koliko ih cela Srbija ima. Reč je o sledećim Ramsarskim područjima: Ludaško jezero, Gornje Podunavlje, Slano Kopovo, Stari Begej/Carska bara, Koviljsko-petrovaradinski rit, Obedska bara, Ludaško okno i Zasavica. Svaka od ovih područja predstavlja malu romantičnu destinaciju u kojoj voda suštinski određuje izgled predela. Sam status Ramsarskog područja potvrđuje njihove ekološke, kao i turističke vrednosti. Izuzetno su važna jezersko-barska staništa obrasla trskom, gde se gnezde zaštićene vrste ptica. Iz svega rečenog proističe zalključak da Ramsarska područja Vojvodine predstavljaju idealne destinacije za ekoturističke programe i aranžmane. Osim priodnih vrednosti, ova područja poseduju i lokalitete gde se mnogo toga može naučiti uz rekreaciju. Takođe, ova područja su poznata i po lovu i ribolovu. Uređene pešačke i ekološke staze otvaraju prostor za otkrivanje novih dimenzija prirode, ali i spoznaji naše prošlosti pomoću očuvanih lokalnih kultura, arhitekture, nošnje i običaja koji se nalaze u samoj okolini vojvođanskih Ramsarskih područja.