Muzejska jedinica u Odžacima osnovana je u novembru 1980. godine i na taj način je amaterska zbirka podignuta na nivo muzejske jedinice. Do 1990. godine Zbirka se nalazila u sastavu Narodnog univerziteta ''Odžaci'', kada prelazi u sastav u Narodne biblioteke ''Branko Radičević'', gde se i danas nalazi. Kompleksnog je tipa i zavičajnog karaktera, sa arheološkom, istorijskom i etnografskom zbirkom.

Stalna postavka je arheološka i na njoj se mogu videti predmeti iz ranog neolita, sa lokaliteta Donja Branjevina, kao i iz drugih perioda.Takođe, postavka je i istorijska i obuhvata predmete kroz čitav XX vek. Od najznačajnijih predmeta ističe se lula od porcelana, koja datira sa početka XX veka. Nadaleko čuvena statua “Crvenokosa boginja“, koja u sebi sjedinjuje simbole ženske i muške plodnosti, nastala pre više od 7000 godina, čuva se u Narodnom muzeju u Beogradu, dok je na postavci kopija.

Radno vreme: ponedeljak - petak od 08 do 15 časova; vikend svaka prva i druga radna subota od 08 do 12 časova.