Muzej grada je podignut 1903. godine i sam objekat je imao obrazovnu funkciju sve do 2020. godine. Tada su završeni radovi na rekonstrukciji objekta. Iste godine 13.Z. stručnjaci Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture evidentirali su objekat kao kulturno dobro.

Nakon sprovedene procedure, objekat postaje Muzej grada — kulturno dobro koje uživa prethodnu zaštitu zakona. Stručnjaci iz Muzeja Vojvodine su propisali mere i odrednice tehničke zaštite koje se primenjuju na sve eksponate. Sada u Muzeju postoji

5.530 predmeta razvrstanih u sledeće zbirke:


 1. Arheološka zbirka: 1.964 predmeta (predmeti iz fonda muzeja koji pokazuju period praistorije, antike i srednjeg veka) Praistorijski materijal čine koštana šila, kamene sekire, tegovi od pečene zemlje, kremeni nožići, neolitski žrtvenik antropomorfne figurine kao i praistorijska keramika. Rimski materijal je zastupljen rimskim novcem, nakitom, rimskim uljanim lampama, kulturnim predmetima kao i posudama i fragmentima keramike rimskih provincijskih radionica. Srednjovekovni materijal čini novac, nakit, oruđe, oružje, ukrasi konjske opreme kao i srednjovekovna keramika.

 2. Etnološka zbirka: 346 predmeta

 3. Istorijska zbirka: 127 predmeta

 4. Legat Eve Seč: 630 predmeta

 5. Legat Željka Drljače: 38 predmeta

 6. Legat Leonarda Nemeta: 55 predmeta

 7. Likovna zbirka: 207 predmeta

 8. Numizmatička zbirka: 589 predmeta

 9. Paleontološka zbirka: 232 predmeta (ostaci školjki i kamenu, karbonizirani ostaci školjki i zubi praajkule, skeletni ostaci mamuta, za koga se smatra da je izumro pre 2500 godina čine donja vilica, butna kost, rebro, pršljen i zubi).

 10. Prirodnjačka zbirka: 11 predmeta

 11. Učionica Građanske škole: 801 predmet

 12. Suvenirnica: 320 predmeta

 13. Taktilna zbirka: 50 predmeta, ova zbirka je prilagođena slepim i slabovidim osobama, a nalazi se u gornjem hodniku Muzdja

 14. Najinteresantniji predmeti počevši od Egiptologije, pa do Pazuzua: 50 predmeta, ove postavke služe da zainteresuju posetioce za koncept sala ispred kojih se nalaze

 15. Etno i istorijski predmeti u gornjem hodniku Muzeja: 50 predmeta (prostrani muzejski hodnik iskorišten je kao muzejski prostor).

 16. Rude i minerali: u donjem hodniku Muzeja izloženo je najinteresantnije kamenje koje svedoči o geografskoj prošlosti ovog podneblja, ukupno 60 predmeta.


U donjem hodniku Muzeja konstantno se izlažu ručni radovi nastali u oblasti ženskog inovativnog preduzetništva u sklopu razvoja ženskog preduzetništva kroz vekove. Ukupan broj ovih predmeta varira u zavisnosti od teme.

U objektu Muzeja grada postoji i Atelje u kom se održavaju likovne i umetničke radionice za sve uzraste, ali i škola crtanja i slikanja kao jedna od redovnih delatnosti.

U prostorui muzeja smeštena je i Gradska galerija u kojoj se periodično smenjuju gostujuće postavke. Nabavkom klavira ova sala postaje i koncertna dvorana, u njoj se održavaju predavanja, seminari, tribine, radionice, prezentacije i promocije.

Dvorište ovog objekta je takođe renovirano i ograđeno, pa je pogodno za najrazličitije gradske manifestacije.

S obzirom na najrazličitije sadržaje u Ustanovi: Kulturni centar Bačka Palanka beleži veliki broj posetilaca na dnevnom nivou.

U sastavu Muzeja grada nalazi se i stručna biblioteka.

Muzej grada (samostalni projekti: „Digitalizacija Muzeja”, svakodnevne posete i unapređivanje 20 stalnih postavki).

Radno vreme za posete: 8-14 časova, a organizovane posete u bilo kom terminu zakazati na broj: +381 (0)63 403 224