Adresa: Muzejska 1, Sremska Mitrovica

Jedinstven Muzej crkvene umetnosti smešten je u Crkvi svetog Stefana sagrađenoj početkom XVII veka, u blizini reke Save, koja je poznata kao 'Stara mitrovačka crkva'. Ovaj manji jednobrodni hram jedan je od retkih očuvanih primera sakralne arhitekture iz perioda vladavine Turaka, građen od trajnijeg matrijala. Crkva – muzej otvoren je za javnost od 1946. godine, uz odobrenje crkvenih vlasti, posle prikupljanja eksponata iz ruševina popaljenih sremskih crkva i manastira. Ikonostas u crkvi (1775) delo je Teodora Kračuna (? – 1781), vodećeg baroknog slikara kod Srba iz druge polovine XVIII veka, koji je između ostalog autor ikonostasa crkava manastira Hopovo (1770), svetog Georgija u Somboru (1772) i Saborne crkve u Sremskim Karlovcima (1781). Ikone sa ovog ikonostasa ubrajaju se u najuspelija dela srpskog baroknog slikarstva u Vojvodini, dok nepoznati duborezac pokazuje karakteristike tradicije ohridskih rezbara. U Crkvi se još nalaze i ikone slikara Petra Čortanovića, Pavela Đurkovića, Jovana Isailovića, Lazara Stajića, Stevana Aleksića – iz manastira Bešenova – kao i veći broj ikona nepoznatih autora. Pored ikona u Crkvi, čuvaju se stare rukopisne i štampane knjige, ripide, atimisi, svećnjaci i ostali predmeti primenjene crkvene umetnosti.

Radno vreme – prema najavi posetilaca

(korišćen tekst iz 'Vodič kroz muzeje i galerije Vojvodine, autora Vladimira Mitrovića i Lidije Mustedanagić).