Tip:/ Sportske manifestacije

Lokacija: Sportsko rekreacioni centar Adica

Organizator: Plivački klub Ada

Adresa: Trg Oslobođenja 1, Ada; Zmaj Jovina 25b

Telefon: +381 (0)24 852 106; +381 (0)24 854 770

Email: jpradica@gmail.com

Web: http://www.ada.org.rs

Facebook: https://www.facebook.com/jpradica.ada/