Datum održavanja: 11-14.08.2023.

Tip:/ Kulturna dešavanja (Teatar, Književnost, Festivali, Film, Folklor, Umetničke kolonije)

Lokacija: Žitni trg, Sremska Mitrovica

Organizator: Centar za kulturu ''Sirmiumart''

Adresa: Vuka Karadžića 10, Sremska Mitrovica

Telefon: +381 (0)22 618 275; +381 (0)22 626 330

Email: office@sremfolkfest.org.rs; sirmiumart@yahoo.com

Web: http://sremfolkfest.org.rs

Facebook: https://www.facebook.com/SremFolkFest/

„Srem Folk Fest“ je međunarodni revijalni festival folkora koji se svake godine od 11. do 14. avgusta, održava u Sremskoj Mitrovici pod pokoviteljstvom Grada Sremska Mitrovica. Osnivač i organizator Festivala je Centar za kulturu „SirmiumArt“.

Cilj Festivala je negovanje i promovisanje narodne pesme, igre, muzike i nošnje svih naroda sveta. Festival omogućava da se i gostujući ansambli upoznaju sa lokalnom kulturom i tradicijom grada domađina i njegove okoline, kao i srpskog naroda uopšte.

Vreme održavanja festivala je od 19.30 do 22.30 časova.