ЛЕТО У МАГЛИЋУ – МАГЛИЋ

Датум одржавања: Август
Локација: Базени Маглић, Маглић
Организатор: Месна заједница Маглић и удржења у Маглићу
Адреса: Маршала Тита 58, Маглић
Телефон: +381 (0)21 228 51 88
E-mail: mzglozan@hotmail.rs

Током читавог лета, спортске и културне манифестације, разна такмичења и турнири. Период одржавања манифестације током јуна, јула и августа месеца.

Опширније

МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ „РОЖА ШАНДОР“ – ХАЈДУКОВО

Датум одржавања: 17. 7. 2022.
Тип: Традиционалне и сеоске свечаности
Локација: Визиторски центар „Лудаш” Хајдуково – улица Првомајска, Хајдуково
Организатор: Удружење за развој насеља Пешчарске Висоравни Северне Бачке; Месна заједница Хајдуково
Адреса: Београдска 2, Бачки Виногради (удружење); Бориса Кидрича 30, Хајдуково (МЗ)
Телефон: +381 (0)64 806 22 11 (удружење); +381(0)24 47 58 021, +381 (0)64 19 15 324 (Месна заједница)
E-mail: mzmalepijace@gmail.com (удружење); mzhajdukovo@tippnet.rs (МЗ)

Фестивал посвећен легендарном „Краљу бећара” Шандору Рожи, који се, по предању, скривао на салашима у околини Лудошког језера и Хајдукова. На фестивалу читав дан…

Опширније

ДАНИ БРЕСАКА – НОВИ СЛАНКАМЕН

Датум одржавања: Јул
Тип: Културна дешавања (Театар, Књижевност, Фестивали, Филм, Фолклор, Уметничке колоније)
Локација: простор код Дома културе
Организатор: КУД Др Ђорђе Натошевић, Нови Сланкамен
Адреса: Цара Душана 124, Нови Сланкамен
Телефон: +381 (0)60 59 14 911
Facebook: https://www.facebook.com/Kud-Dr-Djordje-Natosevic-Novi-Slankamen-173277989447296/

Манифестација се одржава од 2000. године у Новом Сланкамену код Дома културе. Окупља бројна културно-уметничка друштва из земље и иностранства и локалне излагаче рукотворина,…

Опширније

Летњи биоскоп – Нови Бечеј

Датум одржавања: Јул
Тип: Културна дешавања (Театар, Књижевност, Фестивали, Филм, Фолклор, Уметничке колоније)
Локација: Отворени летњи амфитеатар
Организатор: Дом културе Нови Бечеј
Адреса: Трг бб, Нови Бечеј
Телефон: +381 (0)23 771 330
E-mail: info@domkulture.com
URL: domkulturenb.com
Facebook: https://www.facebook.com/dom.kulture.1

Летња пројекција филмова за децу и одрасле на Тиском кеју у летњем амфитеатру. Време одржавања манифестације током јула и августа месеца

Опширније

Међународни кошаркашки камп – Нови Бечеј

Датум одржавања: Јул
Тип: Спортске манифестације
Локација: Обала реке Тисе
Организатор: Кошаркашки тренер Златко Јовановић

Стотинак дечака и девојчица од 8 до 15 година из земље и иностранства тренира у оквиру комерцијалног, али и индивидуалног програма овог успешног кошаркашког…

Опширније

Тестоманија – Нови Бечеј

Датум одржавања: Јул
Тип: Културна дешавања (Театар, Књижевност, Фестивали, Филм, Фолклор, Уметничке колоније)
Локација: Центар Новог Бечеја
Организатор: ТО општине Нови Бечеј
Адреса: Тиски кеј бб
Телефон: +381 (0)23 773 522
E-mail: turistickaorganizacijanb@gmail.com
URL: novi-becej.travel/
Facebook: https://www.facebook.com/NoviBecejTravel

Манифестација која промовише традиционална војвођанска јела од теста. Познати укуси из бакине кухиње припремљени по старим рецептима попуњавају штандове у целом парку Новог Бечеја.…

Опширније

ДАН ЖИТНИХ ПОЉА – СОМБОР

Датум одржавања: Јул
Тип: Традиционалне и сеоске свечаности
Локација: Сомбор
Организатор: Асоцијације жена Србије - Окружни одбор Сомбор
Адреса: Венац Степе Степановића 9, Сомбор

Манифестација се одржава на Тргу Светог Ђорђа у организацији Асоцијације жена Србије – Окружни одбор Сомбор. Окупља удружења жена из округа и културно-уметничка друштва.

Опширније

КАЈАКАШКА РЕГАТА – КАЊИЖА

Датум одржавања: Јул
Тип: Спортске манифестације
Локација: обала Тисе, река Тиса
Организатор: Кајакашки клуб „Братство” Кањижа
Адреса: Рибарска бб, Кањижа
Телефон: +381 (0)63 716 72 83
E-mail: erikaistvan1@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/Kajaka%C5%A1ki-Klub-Bratstvo-Kanji%C5%BEa-Testv%C3%A9ris%C3%A9gKajakklub-Magyarkanizsa-113219767181555/?ref=page_internal

Спортска такмичење међународног карактера.

Опширније

БИСЕР КАМП – ЧУРУГ

Датум одржавања: Јул
Тип: Културна дешавања (Театар, Књижевност, Фестивали, Филм, Фолклор, Уметничке колоније)
Локација: Чуруг
Организатор: директор Бисер кампа Спаса Врањеш
Телефон: +381 (0)65 635 10 30 (Спаса Врањеш)
E-mail: biserkamp.rs@gmail.com
Facebook: https://www.instagram.com/biserkamp/

“Бисер” је културно – рекреативни камп који за циљ има окупљање људи из света уметничке игре, песме и културног стваралаштва, пружајући им могућност увежбавања…

Опширније

ПОД ЛИПОМ СЕ ХЛАДИМО, А МЕДОМ СЕ СЛАДИМО

Датум одржавања: Јул
Локација: МЗ Луг
Организатор: Словачко удружење жена „Вредне пчелице“, улица Маршала Тита 69 Луг у сарадњи са медарима МЗ Луг
Адреса: улица Маршала Тита 69 Луг
Телефон: +381 (0)64 473 25 72 (Ана Человски); +381 (0)64 62 68 724
E-mail: sarahmalvina@gmail.com

Манифестација је осмишљена као догађај који са једне стране промовише и негује културу и традицију Словака на територији Беочина, а са друге стране, мед…

Опширније

БЕОЧИНСКО ЛЕТО

Датум одржавања: Јул
Тип: Културна дешавања (Театар, Књижевност, Фестивали, Филм, Фолклор, Уметничке колоније)
Локација: Центар за културу, спорт и туризам општине Беочин
Организатор: Центар за културу, спорт и туризам општине Беочин, Трг цара Лазара 1
Адреса: Трг цара Лазара 1
Телефон: +381 (0) 21 870 230; Ивана Бранков и Татјана Станојевић
E-mail: kcentar1@mts.rs
URL: turizambeocin.com
Facebook: https://www.facebook.com/kcbeocin/

Manifestacija u organizaciji Centar za kulturu, sport i turizam opštine Beočin koja za zadatak ima da obogati kulturni i zabavni život Beočinaca tokom letnjih…

Опширније

4. WAY OF LIFE – СТРАЖА

Датум одржавања: Јул
Тип: Културна дешавања (Театар, Књижевност, Фестивали, Филм, Фолклор, Уметничке колоније)
Локација: Споменик природе Стража, Стража
Организатор: Удружeњe Ди џeјевa Oдaн oргaнизaциjи (Association DJs Addicted Organization)
Адреса: Космајска 32, Вршац
Телефон: +381 (0)64 187 39 49
E-mail: office@wayoflifefest.org
URL: wayoflifefest.org
Facebook: https://www.facebook.com/WayOfLifeFest/

Фeстивaл eлeктрoнскe музикe чиjи je глaвни кoнцeпт oпуштaњe и уживaњe у музици и прирoди пoрeд рeкe Кaрaш у близини сeлa Стрaжa, нaдoмaк Вршцa. Спакујте…

Опширније

САЈАМ НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА – ВРШАЦ

Датум одржавања: Јул
Тип: Сајмови и изложбе
Локација: Вршaц
Организатор: Tуристичкa oргaнизaциja Вршaц
Адреса: Tрг пoбeдe 1, Вршaц
Телефон: +381 (0)13 832 430; +381 (0)13 832 999
E-mail: toovrsac013@gmail.com
URL: to.vrsac.com
Facebook: https://www.facebook.com/turistickaorganizacija.vrsac

Кaкo и сaм нaзив кaжe нa сajму сe прeдстaвљa нaрoднo ствaрaлaштвo кaкo из Србиje тaкo и из цeлoг свeтa где се поред домаћих излагача…

Опширније

23. МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА „ВРШAЧКИ ВEНAЦ“ – ВРШАЦ

Датум одржавања: Јул
Тип: Културна дешавања (Театар, Књижевност, Фестивали, Филм, Фолклор, Уметничке колоније)
Локација: Вршац
Организатор: Културни цeнтaр Вршaц
Адреса: Стeриjинa 62, Вршaц
Телефон: +381 (0)13 834 630; +381 (0)13 830 900; факс: +381 (0)13 839 190
E-mail: office@kulcentar.com
URL: vrsackivenac.org.rs; https://kulcentar.com/
Facebook: https://www.facebook.com/Vr%C5%A1a%C4%8Dki-venac-118218667795/; https://www.facebook.com/kulturnicentar.vrsac/

Фeстивaл oкупљa фoлклoрнe aнсaмблe из цeлoг свeтa кojи игрoм и пeсмoм нeгуjу трaдициjу и културну бaштину свojих рeгиoнa. Пoсeтиoци зa врeмe фeстивaлa имajу прилику…

Опширније

„ХРАНА ЗА СЛАСТ, ВИНО ЗА ЧАСТ“

Датум одржавања: 21. 5. 2021. – 29. 10. 2021.
Тип: Гастрономске манифестације
Локација: Нови Сад, Панчево, Сомбор, Кула
Организатор: „WEBCLEAN“ Удружење за промоцију информационих и телекомуникационих технологија, саобраћај и заштита животне средине
Адреса: Петефи Шандора 7, Кула
Телефон: +381 (0) 64 04-93-211
E-mail: webclean025@gmail.com

Манифестација ће се организовати на више локалитета на територији Војводине. Има за циљ промоцију хране и пића на један нови начин који је заснован…

Опширније

„ШТРАПАРИЈАДА ЧЕСТЕРЕГ“

Датум одржавања: 11. 7. 2021.
Тип: Традиционалне и сеоске свечаности
Локација: Честерег
Организатор: Удружења грађана "Мој Честерег"
Адреса: Шошина 12, Честерег
E-mail: gligiccestereg@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/Udruzenje-Moj-%C4%8Cestereg-194188110980459/

„Штрапаријада Честерег“ је ове године одржана по четврти пут 11. јула 2021. године у Честерегу. Реч је манифестацији која је по први пут одржана…

Опширније

ВЕЖБАЊЕ НИЈЕ ТЕШКО

Датум одржавања: 5. 11. 2021. – 5. 7. 2022.
Тип: Спортске манифестације
Локација: Суботица, Сомбор, Рума, Панчево, Вршац, Зрењанин, Кикинда, Бечеј, Нови Сад
Организатор: Спортско рекреативно удружење "Спортисимо фит"
Адреса: Бранка Бајића 32, Нови Сад
Телефон: +381 (0) 64 23 61 594
E-mail: borjanaradonic@gmail.com

Идеја пројекта је окупљање девојака, жена, свих дама које желе да утичу на свој досадашњи начин живота. Физичка активност је изузетно битна за функционисање…

Опширније

„Такмичење рисара 2021“

Датум одржавања: 10. 7. 2021.
Тип: Традиционалне и сеоске свечаности
Локација: Ђурђин
Организатор: Удруга буњевачких Хрвата “Дужијанца”
Адреса: Београдски пут 52, Суботица
Телефон: 024 525 045; 063 80 87 835 Маринко Пиуковић
E-mail: ubh.duzijanca@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/Du%C5%BEijanca-1583435021912432/

„Такмичење рисара“ је манифестација која нас враћа у прошлост, а истовремено буди жељу за такмичењем. То је манифестација проткана етнографским садржајем, где се рад…

Опширније

МУЗИЧКИ ФЕСТИВАЛ „WIND ROCK FEST“ – ВРШАЦ

Датум одржавања: 28. 7. 2022. – 31. 7. 2022.
Тип: Културна дешавања (Театар, Књижевност, Фестивали, Филм, Фолклор, Уметничке колоније)
Локација: Градско језеро, Вршац
Организатор: Удружење GOOD Energy
Телефон: +381 (0)61 8 111 333; +381 (0)60 13 44 129
E-mail: uggoodenergy@gmail.com
URL: https://goodenergy.rs/
Facebook: https://www.facebook.com/WindRockFest

Четири дана добре свирке, на градском језеру, великих имена домаће и иностране рок сцене. У склопу фестивала одржава се и такмичење за младе и…

Опширније

БЛОКСТОК ФЕСТИВАЛ

Датум одржавања: Јул
Тип: Културна дешавања (Театар, Књижевност, Фестивали, Филм, Фолклор, Уметничке колоније)

Најстарији активни новосадски фестивал „Блоксток“ биће одржан у суботу 3. јула од 19 часова на Новосадским сајму (плато испред хале 3). Организатори наводе да…

Опширније

ТАМБУРА У СРЦУ ДЕРОЊА – Дероње

Датум одржавања: Јул
Тип: Културна дешавања (Театар, Књижевност, Фестивали, Филм, Фолклор, Уметничке колоније)
Локација: Дероње
Организатор: Туристичка организација општине Оџаци
Адреса: Кнез Михајлова 28, Оџаци
Телефон: +381 (0)64 803 78 66 (Весна Петковић)
E-mail: turizamodzaci@gmail.com
URL: turizamodzaci.rs/
Facebook: https://www.facebook.com/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%9E%D1%9F%D0%B0%D1%86%D0%B8-282401642719

Манифестација обухвата такмичење познатих тамбурашких група у првој половини јула месеца. У оквиру манифестације одржава се и такмичење у прављењу крофни, такмичење у овчијем…

Опширније

КУЦУРСКА ЖЕТВА – Куцура

Датум одржавања: Јул
Тип: Културна дешавања (Театар, Књижевност, Фестивали, Филм, Фолклор, Уметничке колоније)
Локација: Куцура
Организатор: КУД "Жетва", Куцура
Адреса: Трг Ослобођења 9, Kucura
Телефон: +381 (0)63 543 831
E-mail: zetvakucura@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%97%D1%86%D0%BA%D0%B5-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%96%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B0-Kulturno-umetni%C4%8Dko-dru%C5%A1tvo-%C5%BDetva-133547328873075

Културна манифестација на којој наступају русинска и украјинска културно-уметничка друштва, али и друштва других националних заједница. Има за циљ очување и неговање фолклорног наслеђа…

Опширније

КОЊИЧКЕ ТРКЕ – Жабаљ

Датум одржавања: Јул
Тип: Спортске манифестације
Локација: Хиподром Жабаљ
Организатор: Коњички клуб Жабаљ
Адреса: Светог Николе 141, Жабаљ
Телефон: +381 (0)62 585 797 (Милан Пришић)

На жабаљском хиподрому коњичке трке одржавају се више од 70 година, а учесници су из целе Србије.

Опширније

ТАМИШКА РЕГАТА – Јаша Томић

Датум одржавања: 1. 7. 2020.
Организатор: Удружење спортских риболоваца ‘’Шаран’’
Телефон: +381 (0)23 84 88 53, +381 (0)23 84 82 34, +381 (0)23 84 82 02
E-mail: mzjasa@beotel.net
URL: jasatomic.org

Традиционално се одржава више од петнаест година прве недеље у јулу месецу у организацији Клуба екстремних спортова Авантура 4×4 из Панчева. Плови се реком…

Опширније

БОСТАНИЈАДА – Добринци

Датум одржавања: Јул
Организатор: Месна заједница Добринци
Адреса: Борковачка 2, Добринци
Телефон: +381 (022) 453 015

Манифестација „Бостанијада“ на једном месту окупља произвођаче бостана, агрофолије, система за заливање и друге произвођаче из области производње бостана. Манифестација је забавно-такмичарског карактера и…

Опширније

ЖЕТЕЛАЧКИ ДАНИ – Војловица

Датум одржавања: 24. 7. 2020. – 25. 7. 2020.
Организатор: СКПД ''Ђетван'', МКУД ''Тамаши Арон'', ДВД Војловица
Адреса: Трг XII Војвођанске бригаде 5, Панчево
Телефон: +381 (0)13 366 178

Последње недеље у јулу, одржава се традиционална манифестација “Жетелачки дани“ у Војловици, којима се прославља успешан завршетак жетве. Жетелачки дани почињу косидбеним даном, када…

Опширније

ТРАКТОРИЈАДА – Банатско Ново Село

Датум одржавања: Јул
Локација: Вашариште
Организатор: УГ Новосељански паори
Адреса: Маршала Тита 67, Банатско Ново Село
Телефон: +381 (0)69 16 16 717 (Сорин Ардељан)
E-mail: novoseljanskipaori@gmail.com

Едукативно – пословна манифестација где се излаже и продаје нова и половна пољопривредна механизација, семенске куће, одржавају се различита предавања на тему агротехничких мера…

Опширније