Adresa: Laze Gojkovića 1, Vrdnik

Telefon: +381 (0)22 465 112

Email: spcsrem@ptt.rs

Web: http://www.eparhija-sremska.rs

Manastir Ravanica-Vrdnik sa crkvom, prvobitno posvećenoj svetom Jovanu Krstitelju, danas Vaznesenju, spominje se u dokumentima 1566/69 godine. Posle Velike seobe, kaluđeri manastira Ravanica iz Srbije prenose mošti kneza Lazara u Sentandreju, odakle ih 1687. donose u Vrdnik. Crkva je građena od 1801. do 1811. godine u klasicističkom stilu. Ikone na ikonostasu i zidne slike na svodovima radio je 1853. godine Dimitrije Avramović. Freske u manastirskoj trpezariji slikao je od 1771. do 1776. godine Amvrosije Janković. Prvi zapisi o manastiru nalaze se u mineju koji je pisao jeromonah Georgije u Vrdniku 1589.god. U ovom manastiru su dugo čuvane mošti kneza Lazara. Danas se u vrdničkoj Ravanici nalazi samo komad moštiju izložen u staklenoj posudi ugrađenoj u kivot.