Adresa: Stari Rakovac, Rakovac

Telefon: +381 (0)21 62 75 022

Manastir Rakovac nalazi se na severnim obroncima Fruške gore, uz Rakovački potok na desetak kilometara od Novog Sada. Manastir Rakovac se prvi put pominje u prvom popisu Srema iz 1546. godine.

Manastirska crkva posvećena je Svetom Kozmi i Damjanu. Po predanju izgradio ga je vojvoda Raka Milošević, komornik despota Jovana Brankovića (1499-1502), pa je po njemu i dobio ime. Početkom XVIII veka bio je aktivan prepisivački centar. U ovom manastiru je prepisan Dušanov zakonik. U II  svetskom ratu crkva i zvonik su minirani. Devedesetih godina počelo je obnavljanje manastirske crkve, a od 2003. godine i obnavljanje konaka.Od nekadašnjeg freskoslikarstva ostali su, zbog prečestog razaranja, samo fragmenti.

Sačuvane su slike u kaloti, tamburu kubeta i na severoistočnom i jugoistočnom stupcu. Nedavnim čišćenjem je u kupoli otkrivena scena nebeske liturgije ispod Hrista, a u tamburu kubeta stojeće figure proroka. Pretpostavlja se da to slikarstvo potiče iz XVI veka, mada nije istraženo potpuno. Ikonostas Vasilija Ostojića, visokobarokni i izuzetno kitnjast, uništen je u Drugom svetskom ratu i o njemu postoji tek nekoliko arhivskih fotografija. Na ikonostasu je u pet zona bilo raspoređeno 56 ikona. Danas su sačuvane svega tri ikone: „Jeremija“ iz zone proroka se nalazi u Muzeju Srema u Sremskoj Mitrovici, dok su fragmenti scene „Sretenje“ i „Krštenje Hristovo“ u Galeriji Matice srpske u Novom Sadu.