Adresa: Mesić bb, Mesić

Telefon: +381 (0)13 884 550

Najverovatnije ga je sagradio neko iz porodice Branković u XV veku. U XVIII veku manastir dobija reprezentativan izgled kakav ima i danas, tada je sazidan konak a hramu je dozidana nova priprata barokni zvonik. Zidno slikarstvo čine tri sloja fresaka nastalih od XVI do XIX veka. Mesićki hram krasi ikona kojoj se pridaje čudotvorna moć, i nalazi se na Bogorodičinom tronu. Poznata je kao Bogorodica Dostojno Jest, potiče sa Atosa i u manastir Mesić je stigla 1803. godine.